Vochtwerende behandeling

Vochtwerende behandeling

Een gerenoveerde of gerestaureerde gevel verdient uiteraard de beste nazorg. Met de vochtwerende behandeling, het hydrofoberen van de gevel, en conserverende behandeling door MENGE kiest u voor efficiëntie en kwaliteit. Onze technieken en producten voorkomen niet alleen het hydrofoberen van de gevels, ze zorgen er ook voor dat de gevel er veel langer als nieuw zal uitzien.

Ook problemen met opstijgend grondwater pakken we resoluut aan. Daarvoor impregneren we de gevel of we impregneren enkel de buitenmuur met speciaal ontwikkelde injectievloeistoffen, met de nodige attesten van officiële instanties. Tevens kunnen probleemgevels worden afgewerkt met kaleisystemen op basis van verf, kalk of cement in verschillende lagen en aangepaste kleuren, na vakkundige herstelling of voorbehandeling.

Laat ons uw gevel restaureren

Ook voor betonherstellingen, vochtwerende behandeling van uw gevel of antigrafittibehandeling kunt u beroep op gevelrenovatie Menge doen.