Restauratie

GEVELRESTAURATIE: De authenticiteit van het verleden

De historische waarde van oudere panden brengt u opnieuw tot leven door gevelrestauratie. De technieken om de authenticiteit van het verleden te garanderen, zijn grotendeels dezelfde als voor gevelrenovatie, maar uitgebreider. Uiteraard restaureren we zoveel mogelijk met oude bouwmaterialen respecteren we oorspronkelijke metselpatronen. De restauratie gebeurt met de grootste zorg voor de oude natuursteenmoulures en sierelementen.

Voor werkzaamheden aan historische panden houdt bovendien de ambtenaar van monumentenzorg de vorderingen van de restauratie nauwkeurig in het oog.

Laat ons uw gevel restaureren

Ook voor betonherstellingen, vochtwerende behandeling van uw gevel of antigrafittibehandeling kunt u beroep op gevelrenovatie Menge doen.