Betonherstellingen

BETONHERSTELLINGEN: Een nieuwe uitstraling

Het uiterlijk van uw bedrijfspand of appartementsgebouw straalt uit wat de bezoeker van de binnenkant mag verwachten. Bij betonconstructies (kroonlijsten, draagbalken, balkons enz…) van oudere gebouwen komen betonschades als betonrot enz. heel vaak voor en vragen een specifieke betonherstelling. Naargelang het schadegeval wordt er door ons vooraf een diagnose gesteld, alle slechte delen worden gelokaliseerd en zorgvuldig verwijderd en hersteld met de gepaste methodes en producten. Voor de toelevering van de betonherstellingsproducten maken wij enkel gebruik van de grootste en meest vooruitstrevende bedrijven.

Laat ons uw gevel restaureren

Ook voor betonherstellingen, vochtwerende behandeling van uw gevel of antigrafittibehandeling kunt u beroep op gevelrenovatie Menge doen.