Antigrafittibehandeling

Antigrafittibehandeling

Vooral in stadskernen zorgt vandalisme voor heel wat overlast en ergernis. Met de juiste antigrafittibehandeling wordt uw gevel na reiniging of renovatie gevrijwaard van vervuiling en bekladding met alle soorten verf. Dit kan zowel met toepassing van permanente als semi-permanente systemen. Bovendien kunnen wij met de juiste technieken grafitti verwijderen zonder de gevel te beschadigen.

Laat ons uw gevel restaureren

Ook voor betonherstellingen, vochtwerende behandeling van uw gevel of antigrafittibehandeling kunt u beroep op gevelrenovatie Menge doen.